Yahoo!JAPAN本社に行ってまいりました

2018年4月25日 Yahoo!JAPAN本社に行ってまいりました。